Pokorni Zoltán

További híreink

Több éves hagyománya van annak, hogy őszönként az önkormányzat és a Hunniareg Pedagógiai Intézet közös szervezésében tájékoztató előadásokat hallgathatnak meg a pedagógusok a szakmájukat is érintő folyamatokról, ezúttal elsősorban az új köznevelési törvényről.

Az október 16-án megtartott idei konferenciának is a Városmajori Gimnázium adott otthont, s fogadta a kerületi iskolák vezetőit és pedagógusait. A rendezvényt köszöntő Pokorni Zoltán a Hegyvidék polgármestereként arra hívta fel a pedagógusok figyelmét, hogy utoljára tanácskoznak ebben a formában, vagyis úgy, hogy az önkormányzat a fenntartója a kerületi óvodáknak, általános és középiskoláknak. A törvény okozta változtatásokról szólva Pokorni Zoltán leszögezte: „azt önmagában jónak tartom, hogy az Országgyűlés hozzányúlt a rendszerhez, mert a magyar oktatás gondjainak jelentős része abban gyökerezett, hogy a 3200 hazai önkormányzat közül több mint 2000 tartott fenn iskolát, így szétaprózódott a rendszer. A Hegyvidéket éppen nem érintették ezek a gondok, de túl sok olyan önkormányzat volt, amelyiknek egyetlen iskolája volt. Ezért a nagyobb városok iskoláiba összpontosultak a motivált, középosztálybeli tanulók, akikkel könnyű volt az intézményeknek jó eredményeket felmutatniuk” – emelte ki a polgármester, hozzátéve, hogy a lakóhelyszerinti települési kisiskolákban azok maradtak, akiknél vagy a motiváció hiányzott, vagy az iskolaválasztáshoz szükséges anyagi háttér, így ezekben az iskolákban több pénz, eszköz kellene az ő felzárkóztatásukhoz. „Az állami feladatvállalás oka a kiegyenlítés volt – szögezte le Pokorni Zoltán –, azzal a céllal, hogy egységesen magas színvonalú, de nem egyforma oktatás valósuljon meg mindenhol. Majd a gyakorlat dönti el, hogy normális, mérhető feladatellátó hálózat alakul-e ki” – tette hozzá.

Ezután a fenntartás és a működtetés szétválasztásáról, az önkormányzatok iskolaműködtetésre fordítható forrásainak csökkenéséről beszélt a polgármester, majd kijelentette: „azon vagyunk, hogy januártól minden a lehető legzökkenőmentesebben menjen. Bárhogy is alakul, továbbra is itt vagyunk, ebben a kerületben, nemcsak számítunk, de kölcsönösen számíthatunk is egymásra.

Az állami intézményfenntartás terveiről Marekné dr. Pintér Aranka, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – KIK – megbízott elnöke tájékoztatott. Mint mondta: „az új struktúra kidolgozása azt készítette elő, hogy hálózatos rendszer épüljön ki, szakmai irányító, működést segítő operatív központtal és olyan széles alapon, ami azt segíti, hogy a pici intézmény is tanulhasson a jó példákból, ugyanakkor se az a jó, amiben a nagy önkormányzatok iskolái eddig részesültek, se az oktatás sokszínűsége ne tűnjön el”. A továbbiakban arról beszélt a KIK vezetője, hogy a 3000 lakosúnál kisebb települések iskolái állami működtetésben folytatják az oktatást, a nagyobb települések pedig eldönthetik, hogy az önkormányzati vagy az állami működtetést választják-e. A konferencia további két előadója a Nemzeti Alaptantervről és a kerettantervekről, valamint az internetnek a legfiatalabbakra gyakorolt lehetséges káros hatásairól beszélt.
Nyomtatás