Pokorni Zoltán

További híreink

Regőczi István születésének 100. évfordulója alkalmából hálaadó szentmisére és a centenáriumi emléktábla leleplezésére került sor a Kútvölgyi Szűz Mária Engesztelő Kápolnában.

Regőczi István atya (1915-2013) sok magyar, a I. világháború után nélkülöző gyermekkel együtt került Belgiumba. Ezek a gyerekek belga és holland családok jótékony gondoskodása folytán életükben először kóstoltak igazi kakaót és csokoládét. Regőczi István, az őt tíz éven át támogató belga kanonok példája nyomán a papi hivatást választotta, 1943-ban Bruggeben szentelték pappá. Magyarországra hazatérve, Pestszenterzsébeten és Vácott árvaotthont nyitott hadiárváknak, 300 gyermeket nevelt.

1949-ben az otthonokat feloszlatták, őt Kistarcsára internálták, 1953-ban szabadult. Ezt követően Máriabesnyőn lett káplán, ahol újabb árvaotthont nyitott 60 gyereknek. 1957-ben ismét letartóztatták, szabadulása után 1959-től Szalkszentmártonban volt lelkész, ahol templomot épített. 1969-ben flamandul megjelent könyvei miatt, illegális sajtótevékenység címén két év fogházra ítélték. Kerületünkben 1972-ben magyar és külföldi hívek adományaiból, a romos állapotú Kútvölgyi Szűz Mária Engesztelő Kápolnát felújította, mellette 1991-ben kialakította a Táborhegy zarándokházat. 2009-ben munkásságáért Magyar Örökség-díjjal tüntették ki.

A hálaadó szentmisét Dr Beer Miklós váci megyéspüspök celebrálta.Kiemelte, hogy Regőczi István atyának bár életében bőven volt része megpróbáltatásokban, mégis szinte gyermeki örömmel, töretlenül dolgozott 93 éves koráig. Pokorni Zoltán polgármester Regőczi István sírhelye előtt, a gazdag életmű előtt tisztelgett. Mint mondta, Regőczi István 300 árvát nevelt fel, 7 templomot építtetett, 10 papot taníttatott, 11 könyvet írt magyarul, 5-öt flamand nyelven. A polgármester visszaemlékezett rá, milyen örömteli esemény volt, 2009-ben átadni az atyának a XII. kerület díszpolgári címét.

A köszöntő beszédet követően Pokorni Zoltán polgármester és Fonti Krisztina alpolgármester leleplezték a kápolna falán az emléktáblát, Dr Beer Miklós váci megyéspüspök áldása után az önkormányzat vezetői, Soltész Miklós államtitkár és az ünneplő közönség elhelyezte koszorúit.
Nyomtatás