Pokorni Zoltán

További híreink

A Hegyvidéki Önkormányzat „Életpálya és jövőkép a köznevelési intézményekben” címmel a Budai Nevelési Napok keretében szervezett konferenciát. A plenáris programon kerületi és fővárosi nevelési szakemberek vettek részt.

Az Orbánhegyi Óvodák óvodásainak nagy tapssal fogadott énekes körjátékával kezdődött a tanácskozás. Pokorni Zoltán polgármester megnyitóbeszédében felhívta a figyelmet arra, hogy. „Idén szeptemberben indult a gyermekek 3 éves kortól kötelező óvodai nevelése. A törvény célja a hátrányos helyzetű gyerekek korai óvodai felvétele. Az óvodában elsajátított szokások megóvhatják őket a későbbi iskolai kudarcoktól. Most 9 óvoda, 5 tagóvoda, 70 csoport működik az önkormányzat intézményi körében, a Kiss János altábornagy utcai új tagóvodában, még két csoportot is tudunk indítani jövőre, ha szükséges.”

 

A polgármester áttért az iskolák kérdésére, kiemelve, hogy „a kötelező tananyag az évek során, a gyermekek számára elsajátíthatatlan mértékűre nőtt, s ez kényszerűen fenntartja az elavult frontális pedagógia módszerét. Most is, én beszélek, önök hallgatnak, ahelyett, hogy kiscsoportos formában, projekt keretekben keresnénk, a magyar oktatás kontraszelektív jellegének okait.” – zárta bevezető szavait a polgármester.

Tóth Mária, az Oktatási Hivatal Projektigazgatóságának szakmai vezetője „Életpálya és jövőkép a köznevelési intézményekben” című előadásában eddig publikálatlan adatokat tárt a hallgatóság elé, a mester- és kutató pedagógussá válás követelményeiről és a pedagógusok körében felmért karrier-szándékokról.

Tamás Márta sok éves szakmai tapasztalatát foglalta össze a pszichológusok szerepéről a köznevelési intézményekben. A nők tömeges munkába állása, a nagycsaládok felbomlása, a házasságok magas válási gyakorisága a családi szokásokat nagymértékben megváltoztatta. Hangsúlyozta, hogy a gyermek magatartási problémái eredhetnek a személyiségéből, a család vagy az oktatási intézmény diszfunkciójából, ezért elengedhetetlen a rendszerszemlélet. Fontos a prevenció, a korai fejlesztési módszerek sikerét pedig trendvizsgálatok bizonyítják. A konferenciát a Hegyvidéki Sportegyesület ritmikus gimnasztika szakosztályának bemutatója zárta.
Nyomtatás