Pokorni Zoltán

További híreink


Urban Green Belts, azaz városi zöldövezetek címmel, hét európai ország tizenöt városának, illetve szakmai szervezetének részvételével nemzetközi együttműködési program indult, amelynek vezetője a Hegyvidéki Önkormányzat. A projekt célja, hogy a partnerek olyan innovatív módszereket dolgozzanak ki, amelyekkel a meglévő zöldterületeket fenntartható módon, a helyi közösségek bevonásával lehet megőrizni, kezelni és fejleszteni.

Az Európai Unió által támogatott, három évig tartó együttműködés munkaindító megbeszélése most zajlik a MOM Kulturális Központban. A találkozó megnyitóján Pokorni Zoltán polgármester arra mutatott rá, hogy a Hegyvidék egy aránylag kis lélekszámú kerület a fővárosban, de sok itt a zöldterület, az erdő. „Ez nem az önkormányzat érdeme, hiszen így kaptuk örökségül, de próbálunk vigyázni rá” – tette hozzá. A polgármester szerint az Urban Green Belts projekt hozzájárulhat ahhoz, hogy a részvevő európai városok eltanuljanak egymástól jó gyakorlatokat, különösen annak kapcsán, hogyan lehet a lakókat bevonni a zöldterületek gondozásába, és tudatosítani mindnyájunkban: „az otthonunk nem ér véget a házunk kapujánál”.

Kovács Lajos alpolgármester, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke elmondta, hogy a kerület első alkalommal vesz részt vezető partnerként egy nemzetközi pályázatban. „Akkor tekinthetjük eredményesnek a programot, ha a gyakorlatban is átültethetőek lesznek a munkacsoportok által kidolgozásra kerülő javaslatok” – hangsúlyozta. Példaként említette, hogy az együttműködés tapasztalatai alapján fejlesztenék az önkormányzat fakataszterét, valamint oly módon alakítanák a Kerületi Építési Szabályzatot, hogy az még jobban elősegítse a zöldterületek bővülését, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást.


Az Urban Green Belts projekt célja olyan innovatív módszerek kidolgozása, amelyek lehetővé teszik a fenntartható, partnerségen alapuló városi zöldterület-gazdálkodási rendszerek kialakítását. A Hegyvidéki Önkormányzat vezetésével megvalósuló programban Magyarország, Olaszország, Csehország, Ausztria, Szlovénia, Lengyelország, Horvátország városai, regionális önkormányzatai és tudásintézményei vesznek részt, összesen tíz partnerrel és öt együttműködő partnerrel – utóbbiak közé tartozik hazánkból a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Klímabarát Települések Szövetsége. Az Európai Unió a Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program keretében, kétkörös pályázati rendszerben 621 pályázat közül választott ki harmincötöt, ezek egyike az Urban Green Belts projekt. A hároméves program összköltségvetése 2,39 millió Euró.

 Nyomtatás