Pokorni Zoltán

További híreink

A magyar kormány biztosította forrásokból, a főváros és a Hegyvidéki Önkormányzat segítségével elkészült a Felhő utcában a kerület első református óvodája. Öt csoportban, 135 gyermek elhelyezésére nyílik lehetőség a minden igényt kielégítő intézményben, ahová felekezettől függetlenül várják a református értékeket elfogadó családokat. Az ünnepélyes átadáson Pokorni Zoltán polgármester mellett Gulyás Gergely miniszter, Soltész Miklós és Fürjes Balázs államtitkárok is részt vettek, a nemzeti szín szalagot Orbán Viktor miniszterelnök vágta át.

Az intézmény felavatása alkalmából megtarott hálaadó istentiszteleten elsőként Illés Dávid, Budapest-Déli Református Egyházmegye esperese tartott igehirdetést. Arról beszélt, hogy a gyermek egyszerre ajándék és felelősség, a szavaknál pedig fontosabbak a tettek, hiszen a kicsik ebből tanulnak igazán.

Ezt követően Berta Zsolt vezető lelkész elevenítette fel az óvodaépítés történetét, amit azzal kezdett, hogy az intézmény neve utalás Isten bárányaira, illetve magára a Felhő utcára.

Mint elmondta, a szomszédos templom elkészültét követően jött a gondolat, hogy jó lenne egy óvodát is építeni, mert se a kerületben, se a környéken nincs ilyen református intézmény, miközben egyre több kisgyermekes család jár az istentiszteletekre.

Hosszú előkészületek után 2019. szeptember 15-én kezdődött az óvoda építése, miután a korábban a Hegyvidéki Önkormányzat, illetve a főváros tulajdonában álló Felhő utca 8. és 6/a alatti telkek a Református Egyházhoz kerületek, amely az egyesített ingatlant az egyházközségnek adta használatra. Előtte még átkötöztették az itt álló romos villa bérlakásaiból a lakókat, kiürítették az itteni munkásszállót, valamint a telken lévő sószóró telepnek is új helyet találtak.

Az alapkőletételi ünnepségre 2019. október 13-án került sor, 2020-ra elkészült az épületszerkezet, majd, szintén tartva az eredeti terveket, a szeptemberben indult új nevelési évre a teljes beruházás is megvalósult. Pedig nehézség akadt bőven, mindjárt a folyamat legelején nem várt akadályba ütköztek. A nyílt pályázaton legalacsonyabb ajánlatot adó vállalkozó a szerződéskötés előtt visszalépett, mert csak jóval magasabb áron vállalta volna a munkát. Ezért a kormányhoz fordultak többletforrásért, így tudtak megállapodni a pályázaton második legolcsóbb Etna Trade Kft-vel.

Nemcsak az új óvodaépület készült el, hiszen a megkapott régi villát a régi pompájában helyreállították, a tetőtérben három óvónő elszállásolására nyílt lehetőség. Ugyanitt kapott helyet a vezető óvónői szoba, és a nevelőtestületi szoba. A villaépületet egy rendkívül látványos, félköríves rámpa köti össze az öt csoportszobás, egyebek közt sószobával, tornateremmel, környezetbarát és energiatakarékos geotermikus hűtés-fűtés rendszerrel felszerelt óvodával és a gondnoki lakással. Előtte pedig a gyerekek nagy örömére ott van a megannyi csodával, innovatív játékkal felszerelt kert. „Óvodát építeni mindig öröm, mert azzal a saját jövőnket is építjük” – zárta beszédét Berta Zsolt. Az intézmény munkatársainak fogadalomtétele után Gulyás Gergely az európai kereszténységre leselkedő veszélyekre hívta fel a figyelmet. A miniszterelnökséget vezető miniszter Robert Schumant idézve kijelentette: a kontinens sincs jó állapotban, azonban eddig csak kevesek vették észre, hogy ennek köze van a kereszténységet ért támadásokhoz.

Európában régóta nincsenek fegyveres háborúk, ezek helyett hit-, közösség-, és kultúraellenes támadásoknak vagyunk a tanúi, kézzelfogható hatalmi tényezők a keresztény kultúrából eredő alapértékeket kísérlik meg zárójelbe tenni. Európa kettészakadni látszik a születések számának csökkentésére adott válaszok tekintetében. Nyugat-Európa a migráció, Közép-Európa a családtámogatás mellett tette le a voksát.

Hozzátette, mivel Nyugaton jelentős a bevándorló gyökerű gyermekek száma, a megszokott életmód fenntartásának zálogát abban látják, ha a nevelés minél inkább az államra hárul. Ugyanakkor ezt az ideológiát a kötelező vallássá emelt neoliberális filozófia jellemzi, mely megkérdőjelezi a keresztény hagyományokat. Magyarország álláspontja világos, a nevelés elsősorban a szülők dolga, és ez semmiféle zsarolással nem módosítható. A köznevelés feladata a gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítése mellett az, hogy biztosítsa a nemzeti önazonosság megerősítését és a legkorszerűbb ismeretekhez való hozzáférést. Ebben az egyházi oktatás mindig kiemelkedően teljesített, elég a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albertre gondolni, aki a református gimnázium diákja volt. Az utóbbi egy évtized kormányzati eredményeit taglalva a miniszter elmondta, hogy 32 ezerről 53 ezerre növelték a bölcsődei férőhelyek számát, 15 ezer meglevő férőhelyet korszerűsítettek, jelenleg is 13 ezer gyermek elhelyezését megoldó bölcsőde épül. Ezzel a bölcsődei igényekkel megegyező lesz a férőhelyek száma.

Az óvodai férőhelyek 16 ezerrel nőttek, 1885 óvodát felújítottak, 974 intézmény felújítása folyamatban van. Az óvodai férőhelyek 8 százaléka egyházi intézményekben található, ez korábban alig 3,7 százalék volt, ma több mint 30 ezren járnak egyházi óvodába. Látványos az előrelépés az iskolák tekintetében is, egyházi általános iskolák esetében 50 ezerről 110 ezerre, a gimnáziumoknál 32 ezerről 55 ezerre nőtt a diákok száma.

Pokorni Zoltán megjegyezte, hogy ilyen nagyszerű óvodát leginkább Skandináviában látni, és a templommal, a műemlék villával, valamit a parókiával együtt az egész Svábhegyi Református Gyülekezeti központ szemet gyönyörködtető. A polgármester szerint a beruházás közben derült ki, hogy nem az egyes döntéshozók, szakemberek, hanem a közösség építi az óvodát. De ez fordítva is igaz, azaz az óvoda alakítja a közösséget. Nemcsak a gyerekeket, hanem a szülőket is formálja, amikor szolidáris közösségeket hoz létre maga körül. Nem véletlen, hogy az óvodákban hosszú barátságok köttetnek a gyermekeiket ide hozó szülők között – emlékeztetett a polgármester kiemelve, hogy a gyereknevelés, a kicsik jövőjének, világnézetének alakítása a családok dolga, ezt nem veheti el tőlük sem ideológia, sem az állam.
„Büszkék vagyunk a református és a szintén most felépült közeli katolikus óvodára is. Arra még inkább, hogy egyre több nagycsaládos fiatal él a kerületben, akik igénybe vehetik ezeket az intézményeket” – tette hozzá.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Ferenc pápa budapesti homíliáját elevenítette fel, amikor azt mondta: Jézus nyomában járni azt jelenti, hogy mindennap odalépünk testvéreinkhez. Ehhez kérjük az óvodapedagógusok segítségét, hogy vezessék Jézushoz a gyerekeket, és magyarázzák el nekik, a szivárvány a szövetség szimbóluma és nem másé.
Fürjes Balázs kifejtette, hogy a gyermek példátlan kincs, mert mennyei és földi, az élet teljességét hordozza magában. Ezért is annyira fontos az óvoda, amelyre rábízzuk őket, ami formálja a közösséget. A Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára azt kívánta, hogy épüljön tovább a gyülekezet, a nemzet, az ország, mégpedig minél nagyobb elszántsággal. A beszédeket és köszöntőket követően Orbán Viktor miniszterelnök közreműködésével került sor az épület hivatalos átadására az ilyenkor szokásos nemzeti színű szalag átvágásával.

A Felhő utcai református óvodába nemcsak a környékről várják az óvodásokat, hanem a távolabb élőket is szívesen fogadják. Ezt jelképezi az épület formája, amely egyszerre öleli körbe, óvja a gyerekeket, és a templommal együtt tárja ki kapuit a családok felé. Az 5 csoportos impozáns intézménybe az első nevelési évben 70 gyermek nyert felvételt.Nyomtatás