Pokorni Zoltán

További híreink

A kerületi óvodákba történő beiratkozás feltételeiről, gyakorlati tudnivalóiról, illetve az óvodai érettséggel kapcsolatos szempontokról is szó esett a Hunniareg Pedagógiai Intézet Nonprofit Kft. által szervezett, nagy érdeklődés mellett lezajlott szülői fórumon, amelynek a Jókai Klub adott otthont. Az Óvodakóstolgató című rendezvényen az intézményvezetőkkel személyesen is találkozhattak az érdeklődő szülők.


„Évről évre bővítjük, fejlesztjük óvodáinkat, hogy minden kerületi gyermeket el tudjunk helyezni; legutóbb, tavaly szeptemberben az Orbánhegyi Óvodák új tagóvodáját adtuk át a Kiss János altábornagy utcában” – mondta el Pokorni Zoltán polgármester az óvodába készülő gyermekek szülei számára rendezett fórumon. Hozzátette: elsődlegesen a hegyvidéki polgárok gyermekei számára tudnak férőhelyet biztosítani, másodlagosan pedig az itt dolgozók jelentkezését veszik figyelembe. Ők előnyt élveznek mindazokkal szemben, akik nem laknak életvitelszerűen a kerületben, illetve a munkahelyük sem itt található.


A polgármester megjegyezte: előfordulhat, hogy nem abba az óvodába tudják felvenni a gyermeket, ahová a szülei be szeretnék íratni. Emellett arra sem tudnak garanciát vállalni, hogy év közbeni jelentkezés esetén (amennyiben a gyermek augusztus 31. után tölti be a harmadik életévét) fel tudják venni a kerületi jelentkezőt – az elmúlt időszakban azonban ő elhelyezésüket is megoldották.


Pokorni Zoltán arról is beszélt, hogy hároméves kortól az önkormányzatnak kötelessége az óvodáiban helyet biztosítani a kerületi gyermekeknek. A szülők azonban megtehetik, hogy várnak a beíratással: a jegyző – az ötödik életév betöltéséig – a hozzá beadott írásbeli kérelem alapján minden esetben felmentést ad az óvodába járási kötelezettség alól, ha az otthonmaradás nincs a gyermek kárára.


„Amennyiben óvodába íratják gyermeküket, sugározzák felé azt, hogy ez számára jó” – tanácsolta a szülőknek a polgármester, akinek meggyőződése: nem szabad elbizonytalanodni a döntés után, ha ugyanis a szülőnek kétségei vannak, a gyermek is szorongani fog. Pokorni Zoltán megemlítette azt is, hogy a múlt év végén megjelent, a kerületben élők otthonába eljuttatott Gyermeknevelés a Hegyvidéken című kiadványban az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású óvodákról átfogó tájékoztatást találhatnak az érdeklődők.


Már elektronikusan is intézhető a beíratás

Az óvodai jelentkezésekkel kapcsolatos adminisztratív szigorításokat azért vezette be néhány évvel ezelőtt az önkormányzat, hogy kiszűrjék azokat a jelentkezőket, akik csak névleg vannak egy kerületi lakcímre bejelentve – tudhattuk meg Fonti Krisztinától. Az oktatási területért felelős alpolgármester hangsúlyozta: a szülőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk arról, hogy a bejelentett kerületi lakcímen életvitelszerűen tartózkodnak a gyermekükkel, s ezt az óvoda akár családlátogatás kezdeményezésével is ellenőrizheti.

„Az óvodai beíratás idén már elektronikus úton is intézhető” – adta hírül az alpolgármester. Ehhez – tette hozzá – még a beiratkozási időszak előtt regisztrálni kell az önkormányzat új, elektronikus ügyintézési rendszerében. A regisztrációhoz elegendő egy alkalommal befáradni a polgármesteri hivatalba, ahol elvégzik a szükséges azonosítást, így a későbbiekben más ügyeket is lehet majd otthonról intézni.


Körzetes gyermekek előnyben

Gilicze Zoltán, az önkormányzat oktatási és közművelődési irodájának vezetője arról tájékoztattatta a szülőket, hogy az óvodai beiratkozás idén május 2. és 6. között történik – személyesen az óvodákban, illetve most már elektronikus úton is. Ebben az időszakban azoknak a gyermekeknek a beíratására kerül sor, akik 2016. augusztus 31-ig töltik be a harmadik életévüket. Ha a gyermek később tölti be a harmadik életévét, egy regisztrációs lapot lehet leadni, ami nem kötelező és előnyt sem jelent az óvodai felvételi eljárásban, de az önkormányzat számára támpontot ad a létszámok tervezése során. A később történő évközi beiratkozásokat, mint megtudhattuk, az oktatási és közművelődési iroda intézi.


Az irodavezető kiemelte, hogy a személyesen történő beíratásnál semmilyen előnyt vagy hátrányt nem jelent, ha valaki a beíratási időszak első vagy utolsó napján jelenik meg az óvodában. Az se jár jobban, aki egyszerre több óvodába próbál jelentkezni, a több helyen történő jelentkezést ugyanis azonnal kiszűri a rendszer. Az óvodáknak elsősorban a körzetükbe tartozó gyermekeket kell felvenniük, a többi, nem körzetes gyermek elhelyezése csak őutánuk jöhet szóba a felvételi eljárásban. Az óvodai körzetek utcajegyzéke, valamint minden egyéb, a beiratkozással kapcsolatos gyakorlati tudnivaló megtalálható az önkormányzat honlapjáról is letölthető Óvodások leszünk 2016/2017 című kiadványban.


„A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lapon be kell jelölni a szülők által kiválasztott óvodát, és azt is, ahová körzetileg tartozik a gyermek” – hívta fel a figyelmet Gilicze Zoltán, aki arról is beszámolt, hogy a felvétel során előnyt jelent, ha egy testvér már a kiválasztott óvodába jár. Szintén előnyt élveznek a speciális nevelési igényű gyermekek abban az esetben, ha az ellátásukra felkészült az intézmény.


Mikor érett a gyermek az óvodára?

A szülői fórum utolsó részében – mielőtt az érdeklődők személyesen találkozhattak, beszélgethettek a kerületben található óvodák vezetőivel – Szöllősiné dr. Vári Zsuzsanna, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi tagintézményének igazgatója röviden bemutatta azokat a képességeket, amelyek megléte fontos ahhoz, hogy a gyermekek alkalmazkodni tudjanak az óvodai körülményekhez. Mindenekelőtt a kommunikáció fontosságáról beszélt: arról, hogy az óvodába lépő gyermekeknek már értelmesen, tömör mondatokban ki kell tudni fejezniük az érzelmeiket. Ha a beszédfejlődésben az óvoda elmaradást tapasztal, akkor a szakszolgálat logopédusai tudnak segítséget nyújtani a fejlesztéshez.


Az óvoda közösségi életében való részvételhez szociális érettség szükséges, amelyhez hozzátartozik a kapcsolatteremtési igény a társak és a felnőttek felé, illetve az is, hogy a gyermek szívesen vegyen részt a közös játékokban. Ugyanígy el kell jutni a pszichés érettség bizonyos szintjére, elsősorban oda, hogy az óvodás el tudja fogadni az anya jelenlétének hiányát. Ez természetesen nem könnyű a kezdeti időszakban, de segíteni kell a gyermeket ennek elfogadásában – az anya hiányát például egy személyes tárgy, kis játék pótolhatja az óvodában.


A pedagógiai szakszolgálat kerületi vezetője végezetül az önállóságot említette a vizsgált szempontok sorában. Mint mondta, az étkezésben, öltözködésben már valamennyire önállónak kell lennie az óvodába készülő gyermeknek. Három éves kor körül a szobatisztaságnak is be kell állnia, időnként egy-egy „baleset” azonban még nem tekinthető problémának óvodáskorban.

 Nyomtatás