Pokorni Zoltán

További híreink

Hatalmas érdeklődés kísérte a Városmajori Gimnáziumban megtartott Iskolanyitogató című rendezvényt, melyen a szülők egyebek mellett az új beiratkozási rendről tájékozódhattak.
A Hunniareg Pedagógiai Intézet szervezésében megtartott ismertetőn a szülőket köszöntő Pokorni Zoltán polgármester először arról beszélt, hogy az önkormányzatok iskolafenntartó szerepét január elsejével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át, így az önkormányzatokra, mint működtetőkre egyfajta „gondnoki” szerep hárul, azaz főleg az épületek működtetésére szűkült a hatáskörük. „Sok munkát fordítottunk a kerület oktatására, ennek eredményét a kompetenciamérések is igazolják – mondta a polgármester, – reméljük, hogy a mostani változások nem kockáztatják, hanem megvédik ezeket az értékeket, eredményeket.” Ezután arról beszélt Pokorni Zoltán, hogy milyen szempontok szerint érdemes a szülőknek iskolák választaniuk: fontos, hogy a leendő tanító szimpatikus legyen, érződjék az iskolában az a harmónia, ami biztonságos légkört teremthet a gyereknek, illetve válasszák azt, amelyik a lakóhelyükhöz a legközelebb van. „De mindenképpen a szülő válasszon, ne a gyerek, és a szülő azonosuljon érzelmileg is a döntésével, mert a gyerek csak akkor fog megbízni az iskolájában, a pedagógusokban, ha szülein is ezt érzi” – figyelmeztetett a polgármester. Ezután Fodor Gábor, a hegyvidéki tankerület igazgatója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szervezeti felépítéséről és működéséről, valamint az idei, új felvételi rendről beszélt. Eszerint április 8-9-én, 8-18 óráig lesz a beiratkozás, 10-12-én történik meg az intézményi összesítés, április 19-ig születik meg a fenntartói döntés az indítható osztályok számáról és április 26-ig értesítik a szülőket a felvételről. Újdonság, hogy ezentúl nem az anyakönyvi kivonat alapján kell a gyerekeket beíratni az iskolába, hanem személyi azonosítóval – ez az óvodákban használt azonosító, az iskolaérettségi szakvéleménnyel ezt is megkapják a szülők – valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal. „Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek a lakóhelye a körzetében van – szögezte le Fodor Gábor, hozzátéve, hogy rajtuk kívül, ha van még hely, az igazgató vehet fel olyan gyerekeket is, akik más körzetbe tartoznak.Az óvodákhoz hasonlóan a hegyvidéki iskolák is nagyon népszerűek főváros szerte, ezért az iskola miatt ideiglenesen a kerületbe bejelentkezők miatt fordulhat elő, hogy a reálisnál több gyereket szeretnének ide járatni iskolába. „Mi azt csináltuk – mondta Pokorni Zoltán a korábbi évek és az óvodai tapasztalatok alapján –, hogy nyilatkozatot kértünk a szülőktől arról, hogy életvitelszerűen a kerületben élnek, s ezt javaslom a tankerületnek is annak érdekében, hogy a valóban hegyvidéki gyerekek kerülhessenek be az iskoláinkba.”A szülők egyedi kérdéseinek megválaszolása után válaszolva Fodor Gábor tankerületi igazgató összegzésül kijelentette: „alapelvünk, hogy kerületi gyerek ne maradjon ellátatlanul.” Az Iskolanyitogató című rendezvény, melyen megjelent Fonti Krisztina alpolgármester és Gilicze Zoltán, az önkormányzat oktatási irodájának vezetője is, az iskolák bemutatkozásával zárult. Mivel a rendezvényt megelőzték a bemutató órák, az Iskolanyitogatón a Városmajori Gimnázium aulájában külön-külön asztaloknál beszélgethettek a szülők az egyes iskolák igazgatójával s kaphattak választ konkrét kérdéseikre.


Nyomtatás