Pokorni Zoltán

További híreink

Az új nemzeti alaptanterv vitaanyaga sokat megtart az eddigi NAT-ból, de a hangsúlyokat máshova helyezi: kiemelt területnek számít majd az oktatásban a hazafias, az erkölcsi, az állampolgári és a családi életre nevelés is, de erősítenék a pénzügyi kultúra oktatását is.

A kerületi intézményvezetők értekezletén az új NAT vitaanyag képezte a legfontosabb témát. Az új nemzeti alaptanterv (NAT) vitairatát, amelyet március 2-ig bárki véleményezhet. A nemzeti alaptanterv azt a közös műveltséganyagot írja le, azokat az alapvető ismereteket és készségek rögzíti, amelyeket minden iskolában át kell adni a diákoknak. Azt, hogy az egyes tantárgyak keretében mit, hogyan és mennyi időben kell majd tanítani, a 2013 szeptemberéig elkészülő kerettantervek és az iskolák helyi tantevei írják le. Az új NAT sok helyen átveszi a korábbi, 2003-ban módosított alaptanterv szerkezetét és megfogalmazásait. Teljesen újrafogalmazták viszont az úgynevezett kiemelt fejlesztési területeket. Ezek az iskola legfontosabb nevelési feladatait írják le, amelyeket több tantárgyban, akár az elsőtől a 12. osztályig folyamatosan érvényesíteni kell a tananyagban.

A kiemelt fejlesztési területek a következők:

 • Erkölcsi nevelés
 • Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 • Önismeretre és társas kultúrára nevelés
 • Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 • Családi életre nevelés
 • A testi és lelki egészségre nevelés
 • Gazdasági és pénzügyi nevelés
 • Felelősségvállalás másokért
 • Fenntarthatóság, környezettudatosságra nevelés
 • Médiatudatosságra nevelés
 • A tanulás tanítása


Nyomtatás