Pokorni Zoltán

További híreink

Elkészült a Normafa-rehabilitáció megvalósíthatósági tanulmányának első fázisa. Erről, valamint a május 17-én tartandó helyi népszavazással kapcsolatos tudnivalókról Pokorni Zoltán polgármester, dr. Váczi János alpolgármester, továbbá a megvalósíthatósági tanulmányt készítő konzorcium képviselői beszéltek a MOM Kulturális Központban tartott sajtótájékoztatón.

Az Országgyűlés 2013. szeptember végén alkotott törvényt a Normafa területének rehabilitációjáról, a kormány pedig a Hegyvidéki Önkormányzatot bízta meg a terület rendezésével, biztosítva az ehhez szükséges pénzt is. Pokorni Zoltán polgármester a sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy az önkormányzat az elmúlt másfél évben folyamatosan egyeztetett civil szervezetekkel, környezetvédőkkel valamint a hegyvidéki polgárokkal annak érdekében, hogy közösen találják meg a Normafa rendbetételének legjobb és leginkább támogatott módját.

„Az egyeztetések során az önkormányzatnak és személy szerint nekem is sokat változott az álláspontom. A kezdeti nagyszabású elképzelések jelentősen finomodtak, mert sok mindenről meggyőztek a civil szervezetek képviselői, a környezetvédők. Annak ellenére, hogy sokszor éles vitáink is voltak, végül sikerült megtalálni azt az irányt, amely mindenki számára elfogadható. Köszönetet mondok ezért mindazoknak, akikkel korábban lehet, hogy különböző véleményen voltunk, mégis segítették munkánkat” – mondta a polgármester.

Miután természetvédelmi területről van szó, az önkormányzat az egyeztetésekkel párhuzamosan elindított egy független, közel két vegetációs cikluson átívelő Natura 2000-es hatásvizsgálatot, amely arra ad választ, hogy az Európai Unió rendkívül szigorú környezetvédelmi szabályozásával összhangban mi valósítható meg a területen. A napokban pedig elkészült a megvalósíthatósági tanulmány első fázisa, amely azt a koncepciót tárja elénk, amely ezen irányvonalak mentén tesz javaslatot a Normafa rendbetételére.

„Mint minden hasonló volumenű és komplexitású feladat esetében, itt is a folyamatos szakértői egyeztetések, szakmai viták és vélemények ütköztetése eredményeként születtek meg azok a belső szakmai egyetértések, amelyek a Normafa megújításához szilárd és hiteles szakmai hátteret adnak. Emellett egy széles külső kört is megszólítottunk: a projektcsapaton kívüli szakértőket, valamint civil szervezeteket és a tématerületek alapos feltárásában érintett egyéb szereplőket is bevontunk a munkába” – számolt be a megvalósíthatósági tanulmány készítésének folyamatáról Hitesy Ágnes projektvezető, a HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. ügyvezető igazgatója.

Konok Edit, a HitesyBartuczHollai Euroconsulting vezető tanácsadója kifejtette, hogy a munka most lezárult első szakaszában a rehabilitáció lehetséges változatait dolgozta ki a szakértői csapat, részletes helyzetelemzésre alapozva az egyes projektelemek több szempontú értékelését. A munka természetéből adódóan, a csapat ismereteinek mélyülésével tovább pontosodtak a rehabilitáció tartalmi keretei és a köztük lévő összefüggések is, kirajzolva a Normafa rehabilitáció lehetséges irányait, forgatókönyveit.

Balogh Zsuzsa, a Trenecon COWI Kft. ügyvezetője a szakértői munka kapcsán hangsúlyozta: fő célkitűzésük az volt, hogy a társadalmilag leghasznosabb, megvalósítható megoldás kerüljön kiválasztásra. „A társadalmi hasznosság alatt értem, hogy a társadalmi hasznok minél inkább haladják meg a társadalmi költségeket, míg a megvalósíthatóság műszaki, jogi, pénzügyi vonatkozásokat is takar” – fejtette ki az ügyvezető.

Pokorni Zoltán elmondta: a következő lépés 2015. május 17-én lesz, amikor a kerületi polgárok helyi népszavazáson dönthetnek arról, hogy támogatják-e a Normafa rendbetételét vagy nem. Dr. Váczi János alpolgármester ismertette annak a kommunikációs programnak az elemeit, melyeknek célja, hogy a hegyvidéki polgárok átlássák, megértsék a népszavazási kérdés hátterét, felelősségteljes döntést tudjanak hozni. A klasszikus és modern kommunikációs eszközök alkalmazásának további célja, hogy arra buzdítsák a kerületben élőket: éljenek minél többen a demokratikus jogukkal, menjenek el szavazni.

 

További információk a népszavazásról és a Normafa rendbetételéről a www.normafa.info, valamint a www.hegyvidek.hu honlapon olvashatók.
Nyomtatás